BIBLIOGRAFI E ANOTUAR E LIBRAVE TË DIGJITUAR, NË FONDIN E LIBRIT TË RRALLË

(Biblioteka e Universitetit “Luigj Gurakuqi”)

I. FILOZOFI. SOCIOLOGJI. PSIKOLOGJI. ETIKË.

II. GJENDJA POLITIKE EKONOMIKE DHE SHOQËRORE E SHQIPËRISË.

III. SHKENCAT E NATYRËS.

Gjeografia.

Udhëtimet.

IV. KULTURA. ARSIMI. SHKENCA.

Probleme të përgjithshme.

Albanologjia. Studime albanologjike.

Pedagogjia.

V. FILOLOGJIA. GJUHËSIA.

Gjuha shqipe.

Abetaret e gjuhës shqipe.

Fjalorë.

VI. LETËRSIA ARTISTIKE E DOKUMENTARE.

1. Krijimtaria letrare.

a) Libra këndimi e leximi.

b) Letërsi shqipe.

c) Letërsi e huaj.

VII. ETNOKULTURA. ETNOLOGJIA.

1. Etnografi. Etnologji.

VIII. HISTORIA

1. Probleme të përgjithshme. Historiografi.

2. Histori e lashtësisë. Iliria.

3. Histori e Shqipërisë (shek. XV – XVIII).

4. Histori e Shqipërisë (shek. XIX – XX).

IX. BIOGRAFI.

X. FEJA. TEOLOGJIA.

Feja kristiane.

Katekizëm.

Feja ortodokse.

XI. SHTYPI. LIBRI. BIBLIOTEKAT.

1. Bibliografi.

2. Kalendarë.

TREGUESIT

Treguesi alfabetik i autorëve.

Treguesi alfabetik i titujve të librave.

Treguesi alfabetik i botuesve.

Treguesi kronologjik i botimeve.

BIBLIOGRAFI E ANOTUAR E LIBRAVE TË DIGJITUAR, NË FONDIN E LIBRIT TË RRALLË

I. FILOZOFI. SOCIOLOGJI. PSIKOLOGJI. ETIKË.

1. Beltoja, Gaspër. Fllad Moralit / Gaspër Beltoja. – Shkodër : Shtypshkroja “Nikai”, 1912. – 42 f. ; 18 cm., ç. 2.20 Gr.

Në fletën e titullit: Klubi “Gjuha Shqype”, N’ Shkoder, 6.

A/4-S-15

2. Gjeçovi, Shtjefën Konstantin. Agimi i Gjytetniis / Shtjefën Konstantin Gjeçov. – Shkoder : Shtypshkroja “Nikai”, 1910. – 144 f. ; 18.5 cm.

Libri është i ndarë në katër pjesë: I – Shoqnija, II – Besimi e Atëdheu, III – Atdhedashtnija, IV – Giuha.

A/4-R-11

II. GJENDJA POLITIKE, EKONOMIKE DHE SHOQËRORE E SHQIPËRISË.

3. Skendo, Lumo. Plagët tona : Çë na mungon? Çë duhet të kemi? / Lumo Skendo. – Tiranë : Shtypshkronja “Mbrothësia” Kristo P. Luarasi, 1924. – IV, 61 f. ; 17.5 cm.

Libri fillon me një parathënie të titulluar “Këndonjësvet”, të shkruar nga autori.

A/5-R-3

4.Traglia, Gustavo. L’ Albania di Re Zog / Gustavo Traglia. – Roma : « Edizioni Tiber », 1930. – 162f. : me il. ; 24 cm.

Bibliogr.: f. 159-16

Autori përshkruan gjendjen politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore të Shqipërisë gjatë viteve 1928-1929, si dhe arritjet e prespektivat e qeverisjes nga mbreti Zog.

A/1-C-4

III. SHKENCAT E NATYRËS

Gjeografia

5. [Ippen, Theodor]. Shcypnia : T‘gnoftmé dhéshkrimtaré / [Theodor Ippen] ; perkth. [Anton Xanoni]. – E dyta dore. – Shkoder : Shtyp. T’Xoies zanun pa mkat t’rriédhshem, 1902. – 45 f. ; 19 cm.

Të dhëna gjeografike mbi Shqipërinë. Autori dhe përkthyesi sipas Markus Peters. 1

A/4-R-20

a) Udhëtimet

6. Best, J.J. Excursions in Albania : Comprising a description of the wild boar, deer and woodcock shooting in that country : And a journey from thence to Thessalonica & Constantinople, and up the Danube to Pest / J. J. Best. – London : H. Allen and Co., 1842. – XII, 359 f., 1 hartë ; 34 cm.

(Antikuar). Titulli shqip: “ Ekskursione në Shqipëri : përfshirë një përshkrim gjuetie të derrit të egër, drerit dhe të shapkës në këtë vend”. Dy udhëtime në Shqipëri gjatë viteve 1838 dhe 1839. Udhëtimi i parë: Korfuz – Filat – Janinë – Artë – Prevezë – Korfuz dhe udhëtimi i dytë: Korfuz – Sarndë – Delvinë – Janinë – Selanik. Përshkrime dhe mbresa nga udhëtimi.

A/2-G-29

7. Brown, Edvard. A Brief Account of some Travels In divers Parts of Europe… / Edvard Brown. – The second editions with many additions. – London : Prented for Benj. Tooke, at the Sign of the Ship in St. Paul’s Church-yard, MDCLXXXV, 1685. – 2 fl. pa num., 22 f., 19 fl. me il. ; 32 cm.

(Antikuar). Titulli i përkthyer në shqip: “ Raport i shkurtër i disa udhëtimeve në pjesë të ndryshme të Evropës… ”

Përshtypje udhëtimi nga Kosova dhe Maqedonia. Të dhëna për Prishtinën, Manastirin, Shkupin, Vranjën, Lekovcin…

B/2-A-32

8. Broughton (Lord). Travels in Albania and other provinces of Turkey in 1809 & 1810 / Lord Broughton. – New Edition, revised and corrected 1858. – London : John Murray, 1858. – In two volumes ; 22cm.

Vol. 1 : Journey through Albania. – Xi, 544 f.

Vol. 2 : Journey through Albania. – Vii, 528 f. : 2 harta, 2 f. nota muzikore

(Antikuar). Titulli shqip : “Udhëtime në Shqipëri dhe provinca të tjera të Turqisë”. Në volumin e parë gjendet një faksimile e një letre të Ali Pashës me firmën e tij., kurse në volumin e dytë gjenden dy faqe me nota muzikore të një këngë greke.

A/2-E-28

9. Holland, Henry. Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, &c. : during the years 1812 and 1813 / Henry Holland. – London : Prented for Longman, Hurst, Rees, Orme and Brown, Paternoster – Row, 1815. – X, 552 f., 13 fl. me il. ; 28cm.

(Antikuar). Titulli i përkthyer në shqip: “ Udhëtime në ishujt Jonianë, në Shqipëri, në Thesali, në Maqedoni etj. : gjatë viteve1812 dhe 1813 ”.

Udhëtim nëpër Shqipëri në itinerarin Janinë – Libohovë – Gjirokastër – Kardhiq – Tepelenë – Apoloni – Vlorë – Selenicë dhe kthim. Përshkrime dhe mbresa gjatë këtij udhëtimi.

A/1-A-13

10. Hughes, Thomas Smart. Travels in Sicily Greece and Albania : illustrated with engravings of maps scenery plans & c. / Thomas Smart Hughes. – London : Prented for J. Mawman, 1820. – 2 vol. : me il. ; 28 cm.

Vol. 1 : XII, 532 f., 10 fl. me il.

Vol. 2 : VIII, 393 f., 6 fl. me il.

(Antikuar). Titulli i përkthyer në shqip: “ Udhëtime në Sicili, në Greqi dhe në Shqipëri ”.

Vëllimi i parë ka shtatëmbëdhjetë kapituj. Në to trajtohen mbresa të autorit nga arbëreshët e Greqisë; mbresa nga udhëtimet në Prevezë, Artë, Janinë, Sul, Çamëri; mbresa nga takimi me Ali Pashë Tepelenën.

Vëllimi i dytë me pesëmbëdhjetë kapituj përfshin: jetën ekonomike, politike, dhe shoqërore në Pashallëkun e Janinës; ndarjen gjeografike, etnike dhe administrative të Shqipërisë; përshkrime të zakoneve, dokeve dhe mënyrën e jetesës së shqipëtarëve si dhe tabllo të udhëtimeve në Janinë, Libohovë, Gjirokastër etj.

A/2-A-34

11. Hughes, Thomas Smart. Voyage à Janina en Albanie, per la Sicile et la Grèce / Thomas Smart Hughes. – Paris : Librairie de Gide Fils, 1821. – 2 Tom. ; 21.5 cm.

Tome premier : 326 f., 1 portr.

Tome second : 351 f.

(Antikuar). Titulli i përkthyer shqip: “ Udhëtim për në Janinë, në Shqipëri, përmes Sicilisë dhe Greqisë ” / Traduit de l’anglais par l’auteur de Londres en 1819. Libri është i përkthyer nga anglishtja në frëngjisht dhe përshkruan mbresat e udhëtimit të autorit në Janinë, Shqipëri, Siçili dhe Greqi.

A/2-F-23

IV. KULTURA. ARSIMI. SHKENCA.

1. Probleme të përgjithshme.

12. Foleja Kombëtare : broshurë komemorative : botuar me rastin e dyzetvjetorit të Institutit Kyrias 1891 – 1931. – Tiranë : Shtypshkronja “Gutenberg”, 1931. – 110 f. : me il. ; 24.5 cm.

Libri është i ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë trajtohet: “Zhvillimi i Festës Dyzetvjetorit”, dhe në pjesën e dytë: “ Artikulla mbi aktivitetin e Institutit Kyrias shkruar prej Personalitetesh edhe prej Atdhetarësh, që kanë pas edhe që kanë relata me këtë Vatrë të Arësimit femnuer kombëtar ”.

A/4-B-7

2. Albanologjia. Studime albanologjike.

13. Hahn, Johann Georg. Albanesische Studien / Johann Georg von Hahn. – Wien : Aus der kaiserlich-königlichen Hof – und Staatsdruekerei, 1853. – 2 v. ; 26cm.

V. 1: 347 f.

V. 2: 169 f.

Vëllimi i parë përfshin: – Vështrim gjeografiko-etnografik i Shqipërisë, – Përshkrime udhëtimi, – Zakone dhe doke të shqipëtarëve, – A janë shqiptarët autoktonë?, – Alfabeti i shqipes, – Pjesa historike.

Vëllimi i dytë përfshin: – një studim gjuhësor të dialektit toskë, – Pjesë leximi nga dialektet toskë dhe gegë.

A/1-A-23

14. Lorecchio, Anselmo. La questione Albanese : scritti vari / Anselmo Lorecchio. – Catanzaro : Tipografia Economica, 1898. – 216 f., 1 fl. portr. ; 19.5 cm.

“Çështja shqiptare”, me shkrime të ndryshme rreth politikës, gjuhës, letërsisë, kolonive shqiptare në Itali sjell një panoramë të larmishme të jetës në Shqipëri.

A/1-G-1

15. Studi Albanesi : Volume I / diretti da Roberto Almagia etc. – Roma : Istituto per l’Europa Orientale, 1931. – 94 f. : me il. ; 22 cm., L. 10.

Parathënia f. 5-6, bibliografia f. 93-94. Në këtë vëllim trajtohen: çështje të gjuhës, të zbulimeve arkeologjike, të historisë së Shqipërisë, dy dokumente të panjohur mbi Shqipërinë në kohën e Alfonsit I të Aragonës, jeta në malësitë e veriut.

A/1-D-48

16. Studi Albanesi : Volume II / diretti da Roberto Almagia etc. – Roma : Istituto per l’Europa Orientale, 1932. – 183 f. ; 22 cm., L. 10.

Bibliografia f. 181-183. Në këtë vëllim trajtohen: lidhje të gjuhës shqipe me gjuhët e tjera motra, gjuha shqipe dhe letërsia e saj në lidhje me kolonitë shqiptare në Itali, njohuri gjeografike mbi Shqipërinë, histori e murgjërve të Italisë në Shqipëri.

A/1-D-48

17. Studi Albanesi : Volume III – IV / diretti da Roberto Almagia etc. – Roma : Istituto per l’Europa Orientale, 1933 – 1934. – 242 f. : me il. ; 22 cm., L. 15.

Në këto vëllime trajtohen: historia veneciane në kohën e Skënderbeut dhe të pasardhësve të tij, një dramë historikë e vitit 1897 në Shqipërinë e Veriut, Kanuni i Lek Dukagjinit, studime mbi gjuhën shqipe.

A/1-D-48

18. Studi Albanesi : Volume V – VI /diretti da Roberto Almagia etc. – Roma : Istituto per l’Europa Orientale, 1935 – 1936. – 205 f. ; 22 cm., L. 10.

Në këto vëllimë trajtohen: çështje të gjuhës e letërsisë shqipe, të dhëna mbi morfologjinë gjeologjike të Alpeve në Shqipërinë Veriore, histori e murgjërve bazilianëtë Italisë në Shqipëri gjatë shek. XVI – XVIII, të dhëna metereologjike të Shkodrës gjatë viteve 1929 – 1932.

A/1-D-48

Pedagogjia.

19. Beltoja, Gaspër. Pedagogi theoretike : per mësues të shkollavet fillore e nxanës të Shkollës Normale : pjesë e parë : si mbas të damit A. Mathieu e E. Blaguernon / Gaspër Beltoja. – Shkodër : Shtypshkroja Nikaj, 1920. – 100 f. ; 21 cm., ç. Fr. 5.

A/5-E-32

V. FILOLOGJIA. GJUHËSIA.

Gjuha shqipe

20. [Aldegheri, Adone]. Sintassi albanese / [Adone Aldegheri]. – Scutari : Tipografia dell‘ Immacolata Concezione, 1922. – 57 f. ; 21 cm., (Libri di testo per le scuole ginnasiali e commerciali pubblicati dai padri della compagnia di Gesu in Scutari. Volume IV), Cor. 1.50

Sintaksa shqipe, rrjeshtuar sipas rendit analitik. Libri është pjesë e kolanës “Tubë librash për shkollë gjimnazike, tregtare e fillore botue prej Etënve Jezuit”. Adone Aldegheri është autor i disa librave të kësaj kolane. 2

A/2-F-16

21. Da Lecce, Francesco Maria. Osservazioni grammaticali Nella Lingua Albanese del P. Francesco Maria Da Lecce Min.Oss.Rif.Esprefetto Apostolico delle Missioni di Macedonia. Dedicate agli Eminenstiss. e Reverendissimi Signori Cardinali Della Sagra Congregazione di Propaganda Fede / Francesco Maria Da Lecce. – Roma : Nella Stamperia della Congregazione di Propaganda Fede, Con licenza de superiori, 1716. – 6 fl. pa num., 228 f. ; 22.5 cm.

(Antikuar). Titulli i përkthyer në shqip: “ Vrojtime gramatikore në gjuhën shqipe nga At Françesko Maria Da Leçe… ”

Vepra konsiderohet si vepër e parë tërësore që njihet për gramatikën e gjuhës shqipe dhe është shkruar me alfabetin e Bogdanit.

A/2-D-2

22. Grammatika ia folmàrmia shcyptáré : e permlédhmé mè pak fiale per perdorim t’fmiivé. – Cum approbatione superiorum. – pa vd., pa vt. – 73 f. ; 23 cm.

Në faqen e titullit eshtë një vulë “Collegium S. Francisci Saveri, Scodrae”.

A/3-F-67

23. Marchiano, Stanislao. Studii filologici: svolti con la lingua pelasgo – albanese / Stanislao Marchiano. – Napoli : Stab. Tipografico di Domenico de Falco e Figlio, 1882. – 151f., 103f. ; 24 cm.

A/1-C-12

24. Meyer, Gustav. Kurzgefasste Albanesische Grammatik : mit lesestücken und glossar / Gustav Meyer. – Leipzig : Druck und Verlag von Breikopf & Härtel, 1888. – 105 f. ; 22 cm.

Një përmbledhje e gramatikës shqipe nga Gustav Meyer, pjesë leximi dhe një fjalor në fund të librit.

A/2-D-10

25. [Miho,Tasi]. Shënime kritike përmbi gjuhën / Tasi Miho, (Pika) pseud. – Korçë : Shtyp. & Kartol. Peppo Marko, 1930. – XX, 472 f. ; 20 cm.

A/3-G-26

26. Ortografija shqype. – Shkoder : Shtypshkroja e së Papërlyemes, 1927. – 64 f. ; 20 cm., (Tubë librash për shkollë gjimnazike, tregtare e fillore botue prej Etënve Jezuit. Bleni XXIX), Kr. 1

Ky libër është përgatitur nga Adone Aldegheri dhe autorë të tjerë jezuitë. 3 Bën pjesë në kolanën e librave të përgatitur për “shkollën gjimnazike, tregtare e fillore”.

A/5-F-54

27. Pisko, Julius. Kurzgefasstes handbuch der nordalbanesischen sprache / Julius Pisko. – Wien : Alfred Hölder, 1896. – 165 f. ; 23 cm.

Në libër trajtohet shkurtimisht një përmbledhje e gramatikës së gjuhës së veriut të Shqipërisë, dialektit gegë. Libri është shkruar në gjuhën gjermane.

A/2-D-2

28. Sheperi, Ilia Dilo. Gramatika dhe sindaksa e gjuhës shqipe : sidomos e toskënishtes : për shkolla të mesme / Ilia Dilo Sheperi. – Vlorë : Shtypshkronja “Vlora” G. Direttore & C., 1927. – 210 f. ; 23 cm.

Lënda është e ndarë në katër pjesë: 1- Fonollogija. 2- Morfollogija. 3- Etimollogjia. 4- Sindaksa.

A/6-D-19

a) Abetaret e gjuhës shqipe

29. Alfabetare e Glùhësë Shqip. – Konstandinopojë : Ndë shkronjështypjet të A. Zelicit, 1879. – 2 f. pa num., 136 f. ; 18 cm.

Kjo Abetare njihet si “Abetarja e Stambollit” 4, me autorë Jani Vreto, Sami Frashëri, Koto Hoxhi dhe Pashko Vasa.

A/4-R-43

30. Abetari i citun prei Shocniet t‘ Bashkimit t‘ Giuhes Shcype / [Shoqnia Bashkimi]. – Shkodër : “Zoja e Papërlyeme”, pa vt. – 34 f. : me il. ; 18cm.

A/4-R-66

31. Abetare e gjuhësë shqip : Ndë të folë gegënisht. – Sofje : Ndë Shtypëshkronjët Shqipe “Mbrothësia” Kristo P. Luarasi, 1900. – 16 f. : me il., 2 f. pa numër. ; 17 cm., 20 q. (1 gr.)

Në faqen e fundit gjendet një listë librash, botuar nga Shtypshkronja “Mbrothësia”.

A/5-S-82

32. Abétari per Shkolla Filltare t’ Shcypniis : Libri i pare. – [Shkodër] : [Shtypshkronja e Shoqnisë “Bashkimi”], [1901] 5. – 41 f. ; 22.5 cm.

A/5-C-6

33. Abetare gegenisht. – Pershtypj’ e katerte. – Selanik : Shtypëshkronja Shqipe “Mbrothësija” Kristo Luarasi, 1910. – 16 f. : me il. ; 19.5 cm.

Disa pjesë leximi janë të marra nga abetarja e Gasper Benusit (shënim i shtëpisë botuese). Në pjesën e pasme të kopertinës gjendet një listë librash shqip, botuar nga Shtypshkronja Shqipe “Mbrothësija” Kristo Luarasi.

A/6-G-31

34. Abetare : për shkollë fillestare të Shqypnis : mas methudhës analitike – synthetike të Shkrimit e të Këndimit. – E para dorë. – Shkodër : Shtypshkroja e Zojës së Papërlyeme, 1920. – 119 f. : me il. ; 21 cm., ç. Kor. 2.50 argjant.

Në kopertinë: “Abetare për të I e të II vjetë shkolluer : me nji mësim si me e përdorue.”

A/5-F-9

35. Beltoja, Gaspër. Libër i parë apo abetar për shkolla fillore të Shqypnis / Gaspër Beltoja. – Shkodër : Shtypshkroja “Nikaj”, 1921. – 56 f. : me il. ; 20 cm.

Abetarja është “përpiluem e mbledhë prej Gaspër Beltojës, drejtorit t’ Arsimit të Shkodrës”.

A/6-F-25

36. Kristoforidhi, Kostandin. Abetar shqip prei Konstantinit Kristoforidit Elbasanasit. – Konstandinopol : Ndë Shtypa-shkronjë të A. H. Boyaxhianit, 1872. – 32 f. : me il. ; 19 cm.

A/5-G-22

37. Karafili, Llukë H. Abetare : Radh’ e parë : Lulishtja djelmënore : Pjes’ e parë / Llukë H. Karafili. – Konstancë : Shtypëshkronjë, Libra-lidhje, Kartonazhe, Stereotipi, Papeteri, 1922. – 48 f. ; 19 cm.

Biblioteka Albania No 8. “Rradhitur pas rregullës s’ fundëme të pedagogjis e të didaktikës dhe rrjeshtuar pas programit analetik shkolluarë për rrjeshtat e I – ra të shkollavet fillore kombëtare shqipe”. Kopertina në fund ka një listë librash në gjuhën shqipe të botuar në Konstancë – Rumani.

A/6-G-34

38. Paluca, Ndue. Abetar : për shkolla popullore shqipe / Ndue Paluca. – Botim i dytë. – Tiranë : Shtypshkronja “Mbrothësija” Kristo Luarasi, 1924. – 112 f. : me il. ; 20 cm.

A/5-F-34

39. Paluca, Ndue. Abetar : për shkollat popullore shqipe / Ndue Paluca. – Botim’ i pestë. – Tiranë : Shtëpia botonjëse “Kristo Luarasi”, 1935. – 128 f. : me il. ; 21 cm., ç. 2 Lek e gjysmë.

Në kopertinë: “Aprovuem prej Ministrisë s’ Arsimit me shkresë Nr. 4550 d. 21-XI-1930.

Kopertina është e ilustruar me ngjyra, kurse në faqen e fundit të saj ka një listë librash për shkollat fillore, botuar nga Shtëpia Botonjëse “Kristo Luarasi”.

A/5-E-8

40. Paparisto, Dhimitër. Abetare per shkolla fillore meshkujsh e femnash : në ligjërojë t‘ Elbasanit me pak ndryshime / Dhimitër Paparisto ; editor Lef Nosi. – Shtypj’ e parë. – Manastir : Shtypshkronja “Tregëtare Ndërkombëtare”, 1911. – 86 f. : me il. ; 21 cm., 1.20 grosh.

Autori, në fletën e titullit është shënuar me inicialet T. P. që i përkasin emrit Dhimitër Paparisto. 6 Parathënia nga autori në faqet I – VI.

A/5-E-53

41. Perkryesimi i abetarit shqyp-italisht : per msimoret e Shqypniës = Il complemento del sillabario albanese-italiano : per le scuole d’ Albania. – Milano : Editore Antonio Vallardi, 1913. – 55 f. : me il. ; 18.5 cm.

Teksti është i shkruar në dy kolona shqip dhe italisht.

A/4-R-48

42. [Gurakuqi, Luigj]. Oroe permi Abétaar Shcyp = Osservazioni sopra l’Alfabeto Albanese / [Luigj Gurakuqi]. – [Napoli], [fundshek. XIX] 7. – 23 f. ; 18 cm.

Teksti është dygjuhësh, shqip dhe italisht. Ka vlera të mëdha jo vetëm për historinë e mësimit të gjuhës shqipe, por edhe për rregullat gjuhësore që përmban.

A/4-R-14

Fjalorë

43. Gazulli, Nikollë. Visaret e kombit. Fjalorth i ri : Fjalë të rralla të përdorura në Veri të Shqipnis : Vëllimi XI / Nikollë Gazulli. – Tiranë : Botim i Ministris s’Arsimit, 1941, (Tiranë : Shtypshkroja “Gurakuqi”). – 524f. ; 17 cm.

A/5-S-1

VI. LETËRSIA ARTISTIKE DHE DOKUMENTARE

Krijimtaria letrare

Libra këndimi e leximi

44. Beltoja, Gaspër. Libër i dytë për shkolla fillore të Shqypnìs / Gaspër Beltoja. – Shkoder : Shtypshkroja “Nikaj”, 1921. – 86 f. ; 21 cm.

Libër me pjesë leximi për shkollat fillore.

A/5-F-47

45. Beltoja, Gaspër. Libër i tretë për shkolla fillore të shqypnís / Gaspër Beltoja. – Botim i dytë. – Shkodër : Shtypshkroja “Nikaj”, 1918. – 138 f. : me il. ; 21 cm.

Libri është i ndarë në tre krerë. Kreu i parë: Mësime Morale; Kreu i dytë: Histori natyre; Kreu i tretë: Dheshkroje e histori.

A/5-E-49

46. Benusi, Gaspër. Scciyptari i msuem n’ghiuh t’vet / Gaspër Benusi. – E dyta dor godit e sctue prei Báasit vet. – Scodrae : Typographia Immaculatae Conceptionis B.M.V., 1897. – 183 f. ; 18 cm.

Libri përfshin këshilla edukative për fëmijët, pjesë leximi, njohuri gjeografike, njohuri gramatikore të gjuhës italiane si dhe tekste letrash drejtuar familjarëve.

A/5-R-1

47. Shqyptari i vogel : kangë : për strehë foshnjore e shkollë fillore / përkth. Aleksandër Sirdani. – Shkodër : Shtypshkroja “Zoja e Paperlyeme”, 1930. – 63 f. : me il. ; 15.5 cm.

Në kopertinë foto e nje vogëlushi me veshje kombëtare. Në shpinë të faqes së titullit është shënuar titulli origjinal i librit: “Lieder-sammlung” von Ferdinand Tritremmel.

A/6-S-41

Letërsi shqipe.

48. Beltoja, Gasper. Kongresi i Lezhës : poezi / Gasper Beltoja. – Tiranë : Shtypshkroja “Gutenberg”, 1936. – 61 f. ; 20 cm.

A/4-G-64

49. Migjeni. Vargjet e lira / Migjeni. – Tiranë : Shtypshkroja “Gutenberg”, 1936. – 84 f. ; 19 cm.

(Antikuar). Kjo kopje është pa kopertinën origjinale, pasi është një nga librat që u çensuruan në shtypshkronjën “Gutenberg”. Përmban “kangët” origjinale të shkruara nga autori Millosh Gjergj Nikolla (Migjeni).

Kangët e ringjalljes. Kangët e mjerimit. Kangët e përndimit. Kangët e rinis.

A/3-R-49

50. Rrota, Justin. Letratyra shqype : per shkolla të mjesme / Justin Rrota O. F. M. – Shkodër : Shtypshkroja Françiskane, 1925. – IV, 240 f. ; 23 cm.

Libri 1. – Parime letratyre. 2. – Historija e letratyrës shqype

Në fund të librit ka dy shtojca: 1. Rendi i Fjalorëvet ma të njohtun të gjuhës shqipe, 2. Rendi i gramatikavet ma me randësi të gjuhës shqype.

A/6-D-8

51. Shkrimtarët shqiptarë : pjesa 1 (1462 – 1878) : për klasën e tretë e të katërt të kursit të naltë / mbledhë e punue, nën kujdesin e Ernest Koliqit nga Namik Resuli. – Tiranë : Botim i Ministris s’ Arsimit, 1941. – 367 f. ; 22 cm., (Libra shteti për shkolla të mesme. Nr. 4)

Libri është i ndarë në shtatë kapituj: – Dokumentet e para të gjuhës shqipe. – Shkrimtarë të vjetër të veriut. – Shkrimtarë të vjetër të jugut. – Shkrimtarë të vjetër muslimanë. – Prodhimi letrar përpara Lidhjes së Prizrendit. – Prodhimi letrar i arbëreshvet t’ Italisë. – Arbreshët e Greqis.

Shtypshkronja “Gurakuqi” (Tiranë).

A/6-D-9

52. Shkrimtarët shqiptarë : pjesa 2 : prej Lidhjes së Prizrendit deri sot : për klasën e tretë e të katërt të kursit të naltë / mbledhë e punue, nën kujdesin e Ernest Koliqit nga Namik Resuli. – Tiranë : Botim i Ministris s’ Arsimit, 1941. – 554f. ; 22 cm. (Libra shteti për shkolla të mesme. Nr. 4)

Libri është i ndarë në tre kapituj: – Shkrimtarë të Rilindjes. – Shkrimtarë të kohës. – Shkrimtarët arbreshë.

Shtypshkronja “Gurakuqi” (Tiranë).

A/6-D-9

53. Wassa (Effendi), P. Rose e spine / P. Wassa Effendi. – Costandinopoli : Stamperia di A. Coromila, 1873. – 78 f. ; 20.5 cm.

(Antikuar). Titulli shqip : “Trëndafilë dhe gjëmba”, libër me poezi. Autori: Pashko Vasa.

A/3-G-47

c) Letërsi e huaj.

54. Sarrochi, Margerita. La Scanderbeide poema heroica… / Margerita Sarrochi. – Roma : Per Andrea Fei, Con Licenza de’ Superiori, MDCXXIII, 1623. – 8 fl. pa num., 250 f. në dy kolona ; 21.5 cm.

(Antikuar). Titulli i përkthyer në shqip: “ Skënderbeida. Poemë heroike e znj. Margarita Sarroki… “ Ky ribotim përbëhet nga 23 këngë. Ka gabime në numërimin e faqeve.

VII. ETNOKULTURA

Etnografi. Etnologji.

55. Papadopulo – Vreto, Andrea. Memoria su di alcuni costumi degli antichi Greci : tuttora esistenti nell’ isola di Leucade nel mare Jonio / Andrea Papadopulo – Vreto. – Seconda Edizione. – Napoli : Dalla Stamperia Francese, 1825. – 63 f. ; 20 cm.

(Antikuar). Titulli i përkthyer në shqip: “ Kujtesë mbi disa kostume të grekëve të vjetër : akoma ekzistues në ishullin e Leukadës”. Ky botim është i rishikuar, korrigjuar dhe shtuar nga vetë autori.

A/1-F-25

56. Discorso del Consigliere di Stato Angelo Maschi sull’ origine, i costumi e lo stato attuale degli Albanesi del regno di Napoli / Masci, Francesco. – Terza edizione. – Napoli : Stabilimento Tipografico di Gaetano Nobile, 1847. – 82 f. ; 20cm.

(Antikuar). Titulli në shqip: “Diskutimi i Këshilltarit të Shtetit Angelo Masci mbi origjinën, zakonet dhe gjëndjen aktuale të shqiptarëve në Mbretërinë e Napolit”.

A/1-F-25

VIII. HISTORIA. ETNOGJENEZA.

Probleme të përgjithshme. Historiografi.

57. Incipit Liber Statvtorvm Padvae de Ratione : reddenda tam in ciulibus, quam in criminalibus caufis. – Venetiis, [shek. XVI]. – 319f. ; 15 cm.

Libri i statuteve të Padovës me të dhëna statistikore si për çështjet civile ashtu edhe për ato penale. Librit i mungon kopertina dhe frontespici, kështu nuk njihet autori, shtëpia botuese, vendi dhe viti i botimit. Mendohet se i përket shek. XVI. Në faqen e fundit ka të shkruar: ”Venetiis Apud Cominum De Tredino Montisferrati”

Libër që bën pjesë ne Antikuarin e bibliotekës.

A/1-T-60

58. Stadtmueller, Georg. Historija shqiptare : në pikëpamje të Kombsis si problemë gjurmimesh / Georg Stadtmueller ; përkth. Karl Gurakuqi. – Shkoder : Shtypshkroja “A. Gj. Fishta”, 1942. – 30 f. ; 23 cm.

Botime të “Hylli i Dritës”, Serje e re, 13.

A/4-D-4

2. Histori e lashtësisë. Iliria.

59. Patsch, Karl. Ilirët / Hofrat dr. Karl Patsch ; përkth. Karl Gurakuqi. – Tiranë : Botime të Ministris s‘Arsimit, 1923. – 74 f. : me il. ; 19 cm. (Shtypshkroja “Nikaj”)

Në kopertinë: Shkrime Popullore Ditunije për shkollë e shtëpi.

Me 13 fytyra mbrenda në tekst.

A/3-G-46

3. Historia e Shqipërisë (shek. XV – XVIII).

60. Barletius, Marinus. Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarvm principis… / Marinus Barletius. – Cum Privilegio. Impressum Romae per B. V., S.a. – 4 fl. pa num., 1fl. portr., CLIX, 159fl. : 2 fl. të bardha pa num. ; 29cm.

(Antikuar). Titulli i përkthyer në shqip: “ Historia e jetës dhe e bëmave të Skënderbeut, princ i epirotëve… ”

Autori jepet në krye të Parathënies: “Marini Barletti Scodrensis de vita & gestis Scanderbeg…”

Mendohet që vepra të jetë botuar rreth viteve 1508 – 1510 në Romë. 8

A/2-A-1

61. Sabellico, Marco Antonio. Dell’ Historia Vinitiana : con la giunta de gli Epitomidi nuovo tradotti dal Latino / Marco Antonio Sabellico. – Vinecia : Giovanni de’ Rossi, 1558. – 45 fl. panumer., 470 f. ; 16 cm.

Kjo vepër përfshin edhe historinë e vërshimit të turqve në Shqipëri si dhe luftën e Skënderbeut për mbrojtjen e trojeve shqiptare.

Ky botim është i kompletuar me pasqyrën e lëndës si dhe me përmbledhjet e shkurtuara, të përkthyera nga latinishtja.

Kopje e vetme në Shqipëri. Botimi i parë i kësaj vepre gjendet në gjuhën latine (Biblioteka Kombëtare dhe Biblioteka “Marin Barleti”, Shkodër).

A/1-S-16

62. Chronicorvm Tvrcicorvm, in quibus tvrcorvm origo, principes, imperatores, bella, praelia…

– Impressum Francoforti ad Moenvm : apud Iohannem Feyrabendt, Impenfis Sigifmundi Feyerabent, M.D.L.XXVIII, 1578.

2 Tom. ; 34 cm.

Tom. 1: 3 fl. pa num., 112 fl. : me il., 3fl. pa num.

Tom. 2 : Chronicorum in qvibus diversorvm regnorvm, vrbivm, insvlarvm… – Francofvrti ad Moenvm : ex Officina Georgij Coruini, impensis Sigismundi Feyrabendii, M.D.LXXVIII, 1578. – 4 fl. pa num., 255 f. : me il.

(Antikuar). Titulli i përkthyer në shqip: “ Kronikat turke…”. Vëllimi I, i ndarë në tre libra, përfshin veprat e Filip Leoniçerit dhe të Johan Aventinit, ku jepen të dhëna për vërshimin e turqve në Ballkan dhe pushtimin e tokave shqiptare nga sulltan Murati II, Mehmeti II dhe Bajaziti II. Të dhëna biografike për Skënderbeun (f. 18 – 21, 25, 27, 129).

A/2-A-3

63. Chronicorum Tvrcicorum, in qvibvs vita, indoles, et adversvs tvrcas…Tomvs tertivs. – Impressum Francoforti ad Moenum, 1578. – 4 fl. pa num., 271 fl. : me il., 5 fl. pa num. ; 34.5 cm.

(Antikuar). Titulli i përkthyer në shqip: “ Kronikat turke…”. Vëllimi i tretë përfshin veprat e Marin Barletit “Historia e Skënderbeut”, që mendohet të jetë ribotim i vitit 1537, dhe “Rrethimi i Shkodrës”. Në fletën e titullit të këtij vëllimi jepet portreti i Skënderbeut.

Vepra është e pajisur me gravura të ndryshme mbi luftërat shqiptaro – turke të shek. XV.

A/2-A-2

64. Duponcet, Jean Nicolas. Histoire de Scandebeg roy d’ Albanie / Jean Nicolas Duponcet. -Paris : Chez Jean Mariette, ruw S.Jacques, aux Colonnes d’ Hercule, 1709. – 12 fl. pa num., 590 f., 4 fl. pa num. ; 17 cm.

(Antikuar). Titulli i përkthyer në shqip: “ Histori e Skënderbeut, mbret i Shqipërisë, nga hirësia e tij at Dyponse”.

Kjo vepër konsiderohet si një variant i shkurtuar i Historisë së Barletit për Skënderbeun. Ajo ka njohur një botim tjetër po në të njëjtin vit, nga e njëjta shtëpi botuese, me ndryshime të pakta në zbukurimet në fillim të çdo kapitulli dhe në radhitjen tipografike.

A/1-S-48

65. Pontanus, Georgius Bartholdus. Scanderbegvs hoc est vita et res strenve feliciterque; gestae, Georgii Castrioti… / Georgius Bartholdus Pontanus. – Hanoviae : Typis Wechelianis apud Claudium Marnium & hered. Ioan. Aubrii, MDCIX, 1609. – 12 fl. pa num., 293 f. ; 16 cm.

(Antikuar). Titulli i përkthyer në shqip: “ Skënderbeu: jeta bëmat dhe ngjarjet e suksesshme të Gjergj Kastriotit…”

Në kurriz të fletës së titullit jepet një portret i Skënderbeut me diçiturën: “Scanderbechvs”.

A/1-T-52

66. Šufflay, Milan v. Städe und Burgen Albaniens : hauptsächlich während des Mittelalters / Milan v. Šufflay. – Wien und Leipzig : Hölder – Pichler – Tempsky A. – G., 1924. – 82 f. ; 30cm.

(Antikuar). Titulli shqip: “Qytetet dhe kështjellat e Shqipërisë : kryesisht në Mesjetë”

A/2-A-24

4. Histori e Shqipërisë (shek. XIX – shek. XX).

67. Berri, Gino. L’assedio di Scutari : sei mesi dentro la città accerchiata : (Diario di un corrispondente di guerra) / Gino Berri. – Milano : Fratelli Treves, 1913. – 286 f. : me il., 2 harta ; 19cm.

Autori, në formën e një ditari, trajton rrethimin e Shkodrës nga ushtria malazeze për rreth gjashtë muaj. Libri është shkruar në gjuhën italiane.

A/1-S-8

68. Corni, Guido. Riflessi e visioni della grande Guerra in Albania : diario di un ufficiale / Guido Corni. – Milano : Alpes, MCMXXVIII, 1928. – 250 f. : me il., 1 hartë ; 20 cm.

Autori, ne formën e një ditari, përshkruan vështirësitë, përpjekjet, heroizmat e ushtrisë italiane gjatë Luftës së Parë Botërore 1914 – 1918, në Shqipëri. Libri është shkruar në gjuhën italiane.

A/2-S-5

69. Dorsa, Vincenzo. Su gli albanesi ricerche e pensieri / Vincenzo Dorsa. – Napoli : Tipografia Trani, 1847. – 170 f. ; 20 cm.

(Antikuar). Titulli shqip: “Për shqiptarët kërkime dhe mendime”. Autori ia kushton veprën kombit shqiptar “Alla mia nazione divisa e dispersa ma una”, “Të ndarë e të shpërndarë por një”. Libri është i ndarë në XX kapituj dhe trajton njohuri historike, gjeografike, etnografike, folklorike, gjuhësore për shqiptarët dhe arbëreshët.

A/1-R-17

70. Hecquard, Hyacinthe. Histoire et description de la Haute Albanie ou Guegarie / Hyacinthe Hecquard. – Paris : Arthur Bertrand, 1858. – XVII, 516 f., 2 harta ; 21 cm.

(Antikuar). Titulli shqip : “Historia dhe përshkrimi i Shqipërisë Veriore ose Gegërisë”. Autori, një prej konsujve francezë në Shkodër, me këtë vepër pasuron fushën e studimeve albanologjike.

A/2-F-3

71. Schiró, Giovanni. Rapporti tra l’Epiro e il regno delle due Sicilie, Memoria I. : Epoca antica / Giovanni Schiró. – Palermo : Dalla tipografia del Giorn. Letterario, 1834. – 35 f. ; 20 cm.

(Antikuar). Titulli shqip: “ Marrëdhëniet midis Epirit dhe Mbretërisë së dy Siçilive, Kujtime I. : Epoka antike ”. Pellazgët, zhvendosjet e tyre nga Gadishulli Ballkanik në Itali dhe e kundërta. Gjuha shqipe, prejardhja e saj nga pellazgjishtja e lashtë.

A/1-F-25

IX. BIOGRAFI.

72. Beauchamp, Alphonse de. Vie d’Ali Pacha, visir de Janina, surnomme Aslan, ou Le Lion / Alphonse de Beauchamp. – Paris : Chez Villet, Libraire et Commissionnaire, 1822. – 346 f., 1 portr. ; 20cm.

(Antikuar). Titulli i përkthyer në shqip: “Jeta e Ali Pashës, vizir i Janinës, i quajtur Asllan ose Luan”. Në libër përshkruhet hollësisht jeta e Ali Pashë Tepelenës dhe një histori e shkurtër e Shqipërisë që në kohët e hershme deri në fillim të shek. XIX.

A/2-R-16

X. FEJA. TEOLOGJIA.

1. Feja kristiane

73. Cuvendi i Arbenit o Concilli Provintiaalli : mbledhune viettit mije sctat cint e tre : ndene schiptarin Clementin XI. – E dyta sctamp. – Rome : Prei Cuvendit Sceit te Propagandes, 1868. – 166 f. ; 24 cm.

Kuvendi i Arbërit, botim i dytë nga Propaganda Fide.

A/2-C-13

a) Katekizëm

74. Budi, Pjetër. Dottrina Christiana Composta per ordine della fel.me. Di Papa Clemente VIII… / përkth. Pjetër Budi. – Roma : Nella stampa della Sac. Cong. de Prop. Fide, Con licenza de’ Svperiori, 1664. – 288 f. ; 14 cm.

(Antikuar). “Doktrina e Krishterë…”, përkthyer në gjuhën shqipe nga hirësia e tij at Pjetër Budi nga Guri i Bardhë.

A/1-T-61

75. Kazazi, Gjon Nikollë. Breve Compendio della Dottrina Cristiana. Tradota in lingua Albanese per l’ utilità e istruzione dei Fanciulli di quella Nazione. Da un Nazionale del Regno di Servia. Alunno della Congregazione / Gjon Nikollë Kazazi. – Roma : Nella Stamperia della S. Congregazione de Propaganda Fide. Con licenza de’ Superiori, MDCCXLIII, 1743. – 1 fl. pa num., 46 fl. ; 13 cm.

(Antikuar). Titulli i përkthyer në shqip: “ Përmbledhje e shkurtër e Doktrinës së Krishterë. Përkthyer në gjuhën shqipe… ”

Kopje e vetme në Shqipëri. 9

A/1-T-60

2. Feja ortodokse.

76. Xhuvani, Vissarion. Kujtim vepre dhe intrige / Vissarion Xhuvani. – Tiranë : Shtypshkronja “Tirana”, 1926. – 36 f. ; 24 cm.

Këtë libër autori ia dedikon “Shqiptarizmës fisnike të bashkëqytetasve Elbasanas…”

A/4-B-6

XI. SHTYPI. LIBRI. BIBLIOTEKAT.

Bibliografi.

77. Pétrovitch, Georges T. Scanderbeg (Georges Castriota) : Essai de bibliographie raisonnée. / Georges T. Pétrovitch. – Paris : Ernest Leroux (Vienne : Typ. Adolphe Holzhausen), M.D.CCC.LXXXI, 1881. – 187 f. 19 cm.

Bibliografia e arsyetuar e Petrovitch-it rradhit më shumë se dyqind vepra, në nëntë gjuhë të ndryshme, që i dedikohen heroit tonë kombëtar, Skënderbeut. Mbetet vepra më e plotë nga pikëpamja bibliografike.

A/2-S-16

2. Kalendarë

78. [Mjeda, Ndre]. Miku bestar. Haannaamia per senne 1889 : [kalendar] / Ndre Mjeda. – Milan : Me sctamp (Paptare) t‘ sc‘ Jozefit t‘ Missionve katolik, pa vt. – 47 f. ; 14cm.

Njihet si “Kalendari shqip i vjetit 1889” apo “Kalendari i Mjedës”. Nga letërkëmbimi i Mjedës me Atë Dedë Pasin si dhe të dhënave nga albanologu Ippen, vertetohet se ky kalendar është hartuar nga Ndre Mjeda. 10 Kalendari nuk është thjesht tregues i muajve, javëve e ditëve të vitit 1889, por është një enciklopedi e vogël në shërbim të njerëzve të thjeshtë.

A/6-T-98

TREGUES I AUTORËVE

(autorë, përkthyes, përshtatës, redaktorë)

A

[Aldegheri, Adone](autor) 20

Almagia Roberto (përgati)15, 16, 17, 18

B

Barletius, Marinus (autor) 60

Beltoja, Gaspër (autor) 1, 19, 35, 44, 45, 48

Benusi, Gaspër (autor) 46

Berri, Gino (autor) 67

Beauchamp, Alphonse de (autor) 72

Best, J.J. (autor) 6

Brown, Edvard (autor) 7

Broughton (Lord) (autor) 8

Budi, Pjetër (përkthyes) 74

C

Corni, Guido (autor) 68

D

Da Lecce, Francesco Maria (autor) 21

Dorsa, Vincenzo (autor) 69

Duponcet, Jean Nicolas (autor) 64

G

Gazulli, Nikollë (përgatitës) 43

Gurakuqi, Luigj (autor) 42

GJ

Gjeçovi, Shtjefën Konstantin (autor) 2

H

Hahn, Johann Georg (autor) 13

Hecquard, Hyacinthe (autor) 70

Holland, Henry (autor) 9

Hughes, Thomas Smart (autor) 10, 11

I

Ippen, Theodor (autor) 5

K

Karafili, Llukë H. (autor) 37

Kazazi, Gjon Nikollë (përshtatës) 75

Kristoforidhi, Kostandin (autor) 36

L

Lorecchio, Anselmo (autor) 14

M

Masci, Francesco (përgatit.) 56

Marchiano, Stanislao (autor) 23

Meyer, Gustav (autor) 24

Migjeni (autor) 49

Mjeda, Ndre (autor) 78

Miho,Tasi (pseud. Pika, autor) 25

P

Paluca, Ndue (autor) 38, 39

Papadopulo – Vreto, Andrea (autor) 55

Paparisto, Dhimitër (autor) 40

Patsch, Karl (autor) 59

Pétrovitch, Georges T. (autor) 77

Pisko, Julius (autor) 27

Pontanus, Georgius Bartholdus (autor) 65

Rr

Rrota, Justin (autor) 50

S

Sabellico, Marco Antonio (autor) 61

Sarrochi, Margerita (autor) 54

Schiró, Giovanni (autor) 71

Sirdani, Aleksandër (përkthyes) 47

Stadtmueller, Georg (autor) 58

Šufflay, Milan v. (autor) 66

Skendo, Lumo (autor) 3

Sh

Sheperi, Ilia Dilo (autor) 28

T

Traglia, Gustavo (autor) 4

W

Wassa (Effendi), P. (autor) 53

Xh

Xhuvani, Vissarion (autor) 76

TREGUESI I TITUJVE TË LIBRAVE

A

Abetari i citun prei Shocniet t‘ Bashkimit t‘ Giuhes Shcype 30

Abetare e gjuhësë shqip : Ndë të folë gegënisht (Sofje) 31

Abétari per Shkolla Filltare t’ Shcypniis : Libri i pare [Shkodër] 32

Abetare gegenisht (Selanik) 33

Abetare : për shkollë fillestare të Shqypnis : mas methudhës analitike – synthetike të Shkrimit e të Këndimit 34

Abetar shqip prei Konstantinit Kristoforidit Elbasanasit. (Kristoforidhi, Kostandin) 36

Abetare : Radh’ e parë : Lulishtja djelmënore : Pjes’ e parë. (Karafili, Llukë H.) 37

Abetar : për shkolla popullore shqipe : Botim i dytë (Paluca, Ndue) 38

Abetar : për shkollat popullore shqipe : Botim i pestë (Paluca, Ndue) 39

Abetare per shkolla fillore meshkujsh e femnash : në ligjërojë t‘ Elbasanit me pak ndryshime. (Paparisto, Dhimitër) 40

Agimi i Gjytetniis. (Gjeçovi, Shtjefën Konstantin) 2

Albanesische Studien. (Hahn, Johann Georg) 13

Alfabetare e Glùhësë Shqip (Konstandinopojë) 29

L’ Albania di Re Zog (Roma) 4

L’assedio di Scutari : sei mesi dentro la città accerchiata : (Diario di un corrispondente di guerra) (Berri, Gino) 67

B

Breve Compendio della Dottrina Cristiana. (Kazazi, Gjon Nikollë) 75

A Brief Account of some Travels In divers Parts of Europe…( Brown, Edvard) 7

C

Chronicorum Tvrcicorum, in qvibvs vita, indoles, et adversvs tvrcas res gestae Georgii Castrioti… 62

Chronicorvm Tvrcicorvm quibus tvrcicorvm origo, principles, imperatores, bella, praelia… 63

Cuvendi i Arbenit o Concilli Provintiaalli : mbledhune viettit mije sctat cint e tre : ndene schiptarin Clementin XI. 73

D

Dottrina Christiana Composta per ordine della fel.me. Di Papa Clemente VIII. (Budi, Pjetër) 74

Dell’ Historia Vinitiana : con la giunta de gli Epitomidi nuovo tradotti dal Latino. (Sabellico, Antonio) 61

E

Excursions in Albania : Comprising a description of the wild boar, deer …( Best, J.J.) 6

F

Foleja Kombëtare : broshurë komemorative : botuar me rastin e dyzetvjetorit të Institutit Kyrias 1891 – 1931. 12

G

Grammatika ia folmàrmia shcyptáré : e permlédhmé mè pak fiale per perdorim t’fmiivé. 22

Gramatika dhe sindaksa e gjuhës shqipe : sidomos e toskënishtes : për shkolla të mesme. 28

H

Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarvm principis…( Barletius, Marinus) 60

Histoire de Scandebeg roy d’ Albanie. (Duponcet, Jean Nicolas) 64

Histoire et description de la Haute Albanie ou Guegarie. (Hecquard, Hyacinthe) 70

Historija shqiptare : në pikëpamje të Kombsis si problemë gjurmimesh. (Stadtmueller, Georg) 58

I

Ilirët. (Patsch, Karl) 59

Incipit Liber Statvtorvm Padvae de Ratione : reddenda tam in ciulibus, quam in criminalibus caufis (s.a.) 57

K

Kongresi i Lezhës : poezi. (Beltoja, Gasper) 48

Kujtim vepre dhe intrige. (Xhuvani, Vissarion) 76

Kurzgefasste Albanesische Grammatik : mit lesestücken und glossar. (Meyer, Gustav) 24

L

La questione Albanese : scritti vari. (Lorecchio, Anselmo) 14

Letratyra shqype : per shkolla te mjesme. (Justin Rrota) 50

Libër i parë apo abetar për shkolla fillore të Shqypnis. (Beltoja, Gaspër) 35

Libër i dytë për shkolla fillore të Shqypnìs. (Beltoja, Gaspër) 44

Libër i tretë për shkolla fillore të Shqypnís. (Beltoja, Gaspër) 45

M

Memoria su di alcuni costumi degli antichi Greci : tuttora esistenti nell’ isola di Leucade nel mare Jonio. (Andrea Papadopulo – Vreto) 55

Miku bestar. Haannaamia per senne 1889. [Mjeda, Ndre] 78

O

Oroe permi Abétaar Shcyp = Osservazioni sopra l’Alfabeto Albanese [Luigj Gurakuqi] 42

Ortografija shqype. (Shkoder) 26

Osservazioni grammaticali Nella Lingua Albanese…( Da Lecce, Francesco Maria) 21

P

Pedagogi theoretike : per mësues të shkollavet fillore e nxanës të Shkollës. (Beltoja, Gaspër) 19

Perkryesimi i abetarit shqyp-italisht : per msimoret e Shqypniës = Il complemento del sillabario albanese-italiano : per le scuole d’ Albania. (Milano) 41

Plagët tona : Çë na mungon? Çë duhet të kemi? (Skendo, Lumo) 3

R

Rapporti tra l’Epiro e il regno delle due Sicilie, Memoria 1. : Epoca antica. (Schiró, Giovanni) 71

Riflessi e visioni della grande Guerra in Albania : diario di un ufficiale. ( Corni, Guido) 68

Rose e spine. (Wassa (Effendi), P.) 53

S

Scanderbegvs hoc est vita et res strenve feliciterque; gestae, Georgii Castrioti. (Pontanus, Georgius Bartholdus) 65

Scanderbeg (Georges Castriota) : Essai de bibliographie raisonnée. (Pétrovitch, Georges T.) 77

La Scanderbeide poema heroica della sig.ra Margherita Sarrocchi. (Sarrochi, Margerita) 54

Scciyptari i msuem n’ghiuh t’vet. (Benusi, Gaspër) 46

Sintassi Albanese. [Aldegheri, Adone] 20

Studi Albanesi : Volume V – VI . (diretti da Roberto Almagia etc.) 18

Studi Albanesi : Volume III – IV. (diretti da Roberto Almagia etc.) 17

Studi Albanesi : Volume II. (diretti da Roberto Almagia etc.) 16

Studi Albanesi : Volume I. (diretti da Roberto Almagia etc.) 15

Studii filologici : svolti con la lingua pelasgo-albanese. (Marchiano, Stanislao) 23

Städe und Burgen Albaniens : hauptsächlich während des Mittelalters. (Šufflay, Milan v.) 66

Su gli albanesi ricerche e pensieri. (Dorsa, Vincenzo) 69

Sh

Shënime kritike përmbi gjuhën. [Miho,Tasi] 25

Shcypnia : T‘gnoftmé dhéshkrimtaré. [Ippen, Theodor] 5

Shkrimtarët shqiptarë : pjesa 1 (1462 – 1878) : për klasën e tretë e të katërt të kursit të naltë 51

Shkrimtarët shqiptarë : pjesa 2 : prej Lidhjes së Prizrendit deri sot : për klasën e tretë e të katërt të kursit të naltë 52

Shqyptari i vogel : kangë : për strehë foshnjore e shkollë fillore. (përkth. Aleksandër Sirdani) 47

T

Travels in Albania and other provinces of Turkey in 1809 & 1810. (Broughton (Lord)) 8

Travels in the Ionian Isles, Albania, Thessaly, Macedonia, &c. : during the years 1812 and 1813. (Holland, Henry) 9

Travels in Sicily Greece and Albania : illustrated with engravings of maps scenery plans &c. (Hughes, Thomas Smart) 10

V

Vargjet e lira. (Migjeni) 49

Vie d’Ali Pacha, visir de Janina, surnomme Aslan, ou Le Lion. (Beauchamp, Alphonse de) 72

Visaret e kombit. Fjalorth i ri : Fjalë të rralla të përdorura në Veri të Shqipnis. (Gazulli, Nikollë) 43

Voyage à Janina en Albanie, per la Sicile et la Grèce. (Hughes, Thomas Smart) 11

TREGUES I BOTUESVE

(Botues, shtëpi botuese, institucione botuese, shoqëri botuese, shtypshkronja)

p. sh. b. (pa shtëpi botuese) 42

p. sh. b. (Venetiis) 57

Adolphe Holzhausen (Vienne) 77

Alfred Hölder (Wien) 27

Alpes (Milano) 68

Andrea Fei, Con Licenza de’ Superiori (Roma) 54

Antonio Vallardi (Milano) 41

Arthur Bertrand (Paris) 70

Aus der kaiserlich-königlichen Hof – und Staatsdruekerei (Wien) 13

Chez Jean Mariette (Paris) 64

Chez Villet, Libraire et Commissionnaire (Paris) 72

Druck und Verlag von Breikopf & Härtel (Leipzig) 24

Edizioni Tiber (Roma) 4

Fratelli Treves (Milano) 67

Giovanni de’ Rossi (Vinecia) 61

H. Allen and Co. (London) 6

Hölder – Pichler – Tempsky A. (Wien und Leipzig) 66

Impressum Romae per B. V. 60

Impressum Francoforti ad Moenvm 62, 63

Istituto per l’Europa Orientale (Roma) 15, 16, 17, 18

John Murray (London) 8

Librairie de Gide Fils (Paris) 11

Me sctamp (Paptare) t‘ sc‘ Jozefit t‘ Missionve katolik (Milan) 78

Ministria e Arsimit (Tiranë) 51, 52

Nella Stamperia della Congregazione di Propaganda Fede (Nella stampa della Sac. Cong. de Prop. Fide) (Roma) 21, 74, 75

Prei Cuvendit Sceit te Propagandes (Rome) 73

Prented for Benj. Tooke, at the Sign of the Ship in St. Paul’s Church-yard (London) 7

Prented for Longman, Hurst, Rees, (London) 9

Prented for J. Mawman (London) 10

Stabilimento Tipografico di Gaetano Nobile (Napoli) 56

Stab. Tipografico di Domenico de Falco e Figlio (Napoli) 23

Stamperia di A. Coromila (Costandinopoli) 53

Stamperia Francese (Napoli) 55

Shkronjështypjet të A. Zelicit (Konstandinopojë) 29

Shtypëshkronjët shqipe “Mbrothësia” Kristo P. Luarasi (Sofje) 31

Shtypa-shkronjë të A. H. Boyaxhianit (Konstandinopol) 36

Shtëpia botonjëse “Kristo Luarasi” (Tiranë) 39

Shtypshkroja “A. Gj. Fishta” (Shkoder) 58

Shtyp. & Kartol. Peppo Marko (Korçë) 25

Shtypshkroja Françiskane (Shkoder) 50

Shtypshkroja “Gurakuqi” (Tiranë) 43

Shtypshkronja “Gutenberg” (Tiranë) 12, 48, 49

Shtypëshkronjë, Libra-lidhje, Kartonazhe, Stereotipi, Papeteri, (Konstancë) 37

Shtypshkroja “Nikai”, Shtypshkroja “Nikaj” (Shkodër) 1, 2, 19, 35, 44, 45, 59

Shtypshkronja “Mbrothësia” Kristo P. Luarasi (Tiranë) 3, 38

Shtypshkroja e Zojës së Papërlyeme, (Shtyp. T’Xoies zanun pa mkat t’rriédhshem) (Shkoder) 5, 26, 30, 34, 47

Shtypshkronja e Shoqnisë “Bashkimi” (Shkodër) 32

Shtypëshkronja Shqipe “Mbrothësija” Kristo Luarasi (Selanik) 33

Shtypshkronja “Tirana” (Tiranë) 76

Shtypshkronja “Tregëtare Ndërkombëtare” (Manastir) 40

Shtypshkronja “Vlora” G. Direttore & C. (Vlorë) 28

Tipografia Economica (Catanzaro) 14

Tipografia del Giorn. Letterario (Palermo) 71

Tipografia Trani (Napoli) 69

Tipografia dell‘ Immacolata Concezione (Scutari) 20

Typis Wechelianis apud Claudium Marnium & Hered. Ioan. Aubrii (Hanoviae) 65

Typographia Immaculatae Conceptionis B.M.V. (Scodrae) 46

TREGUESI KRONOLOGJIK I BOTIMEVE

Pa vit botimi …………………………………….. 22, 30, 42, 60,78

[1508] ………………………………………… 60

[shek. XVI]………………………………………. 57

1558 ………………………………………… 61

1578 ……………………………………….. 62, 63

1609 ………………………………………… 65

1623 …………………………………………. 54

1664 …………………………………………. 74

1685 …………………………………………. 7

1709 …………………………………………. 64

1716 …………………………………………. 21

1743 ………………………………………… 75

1815 …………………………………………. 9

1820 ………………………………………….. 10

1821 ………………………………………….. 11

1822 ………………………………………….. 72

1825 ………………………………………….. 55

1834 ………………………………………….. 71

1842 ………………………………………….. 6

1847 …………………………………………… 56, 69

1853 …………………………………………… 13

1858 …………………………………………… 8, 70

1868 …………………………………………… 73

1872 …………………………………………… 36

1873 ……………………………………………. 53

1879 ……………………………………………. 29

1881 ……………………………………………. 77

1882 ……………………………………………. 23

1888 ……………………………………………. 24

1896 …………………………………………….. 27

1897 ……………………………………………… 46

1898 ……………………………………………… 14

1900 …………………………………………….. 31

1901 …………………………………………….. 32

1902 ……………………………………………. 5

1910 ……………………………………………. 2, 33

1911 …………………………………………….. 40

1912 …………………………………………….. 1

1913 …………………………………………….. 41, 67

1918 …………………………………………….. 45

1920 …………………………………………….. 19, 34

1921 …………………………………………….. 35, 44

1922 ……………………………………………… 20, 37

1923 ……………………………………………. 59

1924 ……………………………………………… 3, 38, 66

1925 ……………………………………………… 50

1926 ………………………………………………. 76

1927 ………………………………………………. 26, 28

1928 ………………………………………………. 68

1930 ………………………………………………. 25, 47, 4

1931 ………………………………………………. 12, 15

1932 ………………………………………………. 16

1934 ……………………………………………… 17

1935 ……………………………………………… 39

1936 ……………………………………………… 18, 48, 49

1941 ………………………………………………. 43, 51, 52

1942 ………………………………………………. 58

Punoi: OLIMPIA KAKARRIQI Shkodër, tetor 2014

1 Markus Peters, “Der Älteste Verlag Albaniens und ein Beitrag …zu Shkodra (1870-1945), Hamburg, 2007, f. 558

2 Revista “Leka“, Shkodër 1943, f. 202 – 203. Bibliografi e librave të autorit jezuit Adone Aldegheri.

3 Revista “Leka“, Shkodër 1943, f. 203

4 Justin Rrota, Shkrimtarët shqiptarë, Pjesa II, Botim i Ministris s’ Arsimit, Tiranë 1941, f. 16.

5 Manek, F., Pekmezi, G., Stotz, A. “Albanesische Bibliographie”. Ëien 1909, f. 100, (38-1).

6 Sipas : Bevapi, Meditim pedagogjik mbi abetaret shqipe. Tiranë, Onufri 1996, f. 95-98.

7 Të dhënat për vendin e botimit dhe kohën e botimit janë marrë në “Abetaret shqipe dhe trajektorja e tyre historiko-pedagogjike“, të autorëve Shefik Osmani, Njazi Kazazi, Tiranë 2000, Shtëpia botuese “Idromeno“, f. 127 – 128.

8 Albanica I, Biblioteka Kombëtare, Sektori i Albanologjisë, “Globus-R“, Tiranë 1998, f. 46.

9 Këtë kopje e përshkruan edhe Dhimitër Shuteriqi në “Shkrimet shqipe në vitet 1332 – 1850“, Tiranë 1976, f. 110 – 111.

10 Mentor Quku, Mjeda : Rinia, Vepra I, Tiranë 2004, f. 559 – 560