Ministria e Arsimit,Sportit dhe Rinisë
Ministria e Kulturës
Biblioteka Publike Marin Barleti
Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë