Ligji bazë për Bibliotekat (25.85 KB)

Ndryshimet e Ligjit per Bibliotekat (14.21 KB)

Ligji për Bibliotekat së bashku me ndryshimet (26.95 KB)