Arkivi digjital  synon të sigurojë qasje digjitale në formë të strukturuar dhe autoritare në mënyrë që të integrojë teknologjinë e informacionit, arsimit dhe kulturës në bibliotekat bashkëkohore.

Misioni i ynë është i njëjtë me atë të bibliotekave të tjera digjitale kudo në botë.

 Synimet tona janë:

Qasja dhe ruajtja përmes koleksioneve virtuale e trashëgimisë kulturore, sidomos të arkivave me vlerë të bibliotekave tona.

Krijimi i një sistemi bibliotekash digjitale në qytetin e Shkodrës, duke lënë hapësirë bashkëpunimi edhe për krijimin e rrjeteve të integruara digjitale, si dhe duke respektuar gjithnjë standardet e pranuara ndërkombëtare.

Lidhjet e bibliotekave me rrjetet e shpejta të kërkimit.

Realizimi i ciklit të plotë të krijimit, shpërndarjes, përdorimit dhe ruajtjes së të dhënave, të informacionit dhe dijes.