Biblioteka u ofron shërbim pedagogëve, studentëve dhe klientëve të jashtëm përmes:

  1. Sportelit të huazimit;
  2. Sportelit të informacionit;
  3. Mediatekës,
  4. Godina e bibliotekës, ka tri salla leximi afërsisht me 300 vende.
  5. Godina e bibliotekës, gjithashtu, ka në përbërjen e saj sallën e konferencave “Hoeflechner” me një kapacitet 120 vende, e cila mundëson zhvillimin e aktiviteteve me karakter akademik, mësimdhënës apo mbështetës.
  6. Godina e bibliotekës, gjithashtu, ka ambient të veçantë për bibliotekën e fëmijëve.