Biblioteka u ofron shërbim pedagogëve, studentëve dhe klientëve të jashtëm përmes sportelit të huazimit,sportelit të informacionit, mediatekës, e cila është e pajisur me 30 vende multimedia (kompjuterat e kësaj salle janë dhuratë e Qeverisë Austriake dhe e Universitetit të Firences (përmes projektit Tempus Phare) si dhe tri sallave të leximit afërsisht me 300 vende leximi ku lexuesit e studiuesit mund të lexojnë e shfletojnë literaturë në qetësi të plotë.
Godina e bibliotekës, gjithashtu, ka në përbërjen e saj edhe sallën e konferencave “Hoeflechner”me një kapacitet 120 vende e cila mundëson zhvillimin e një sërë aktivitetesh të karakterit akademik,mësimdhënës apo promovues.
Brenda godinës është krijuar edhe një hapësirë e vecantë për bibliotekën e femijëve.