Paisja e kësaj salle me kompiutera është mundësuar nga Universiteti i Firences që në vitin 2007. Në  Mediateke ka 24 vende multimedia ne te cilen ndodhen 21 kompjutera në shërbim të studentave në të cilët  ka internet free që ju vjen ne ndihme për pergatitjen e detyrave te kursit dhe diplomave. Interneti free në këtë mjedis  krijon kushte optimale për një studim online, mundëson konsultimin me materiale të ndryshme shkencore si dhe të mësuarin në distancë.

Në mjedisin e Mediatekës ndodhet dhe fondi i materialeve jo liber(kaseta, cd dhe dvd) Numërohen rreth 700 materiale multimediale .

foto