Salla e konferencave: Një shërbim mjaft cilësor realizohet ndaj përdoruesve të bibliotekës edhe përmes sallës së konferencave me 120 vende e njohur si salla ”Walter Hoeflechner ”në nderim të profesorit te Universitetit të Grazit që u përfshi me shumë pasion në projektin për bibliotekën e re. Kjo sallë ështëe parametrave bashkëkohore akademike ku mund të realizohen edhe video konferenca.