Aktiviteti i zhvilluar sot ne kuadër të prezantimit të librit “Hyrje në muzikologjinë konjitive”
Prezumime historiko-shkencore në psikologjinë e muzikës me autor: Niels Trusbak Haumann
Sjellë në shqip nga z. Qamil Gjyrezi, lektor në psikologjinë aplikative dhe terapisë së artit.
Ky libër është një prezantim i kërkimit themelor empirik për muzikologjinë konjitive. Kjo disiplinë trajton aftësinë e muzikës për tu bërë pjesë e shumë funksioneve të trurit që nga ana e tyre luajnë rol të pandarë me funksione të tjera më të larta të trurit, siç janë kontrolli motorik, memorja, gjuha, leximi dhe emocioni. Hulumtimi në përdorimin e muzikës mund të sigurojë gjithashtu rrugë alternative të transmetimit për përpunimin e informacionit në tru, për sëmundje të tilla si Parkinson dhe Disleksia.