Një aktivitet tjetër i rëndësishëm ishte “Shërbimet on-line të Bibliotekës së Universitetit “Luigj Gurakuqi”, e organizuar në sallën e konferencave.
Referuan:
Ma. Ermir Kadia: “Automatizimi i shërbimeve të bibliotekës, shërbimet on-line për përdoruesit”
Ma. Erjona Kalce: ” Fondi i Serialeve, Buletini Shkencor i Universitetit.”
Ma. Olimpia Kakarriqi: ” Arkivat digjitale, qasje në veprat e rralla”
Punoi në kompjuter Rovena Mesi.
Aktivitetin e ndoqën studentë dhe pedagogë të fakultetit të Shkencave Shoqërore.