Ligji për Bibliotekat së bashku me ndryshimet (26.95 KB)