Anketim i përdëruesve të bibliotekës lidhur me shërbimet që ofrojmë dhe qasjen e tyre me librin. 

Anketimi zgjat deri me datën 24 prill.