Në sallën “Walter Höflechner”, zhvillohet aktiviteti “Drini përtej dy kohëve“ kushtuar shkrimtarit Skender Drini.