“MË NXIT NJË LIBËR!”
-Të lexojmë klasikët
-Qasja me librin – nisma qytetare
E enjte, më 21.04.2016, ora 11.00, në sallën “Walter Hoflechner”