Në sallën “Walter Höflechner”, nën kujdesin e Bibliotekës së qytetit “Marin Barleti”, zhvillohet promovimi i librit “Testamenti” i shkrimtarit Skender Drini.