Konference me teme

Per nivelet dhe standarted europiane ne veprimatarine kerkimore-shkencore universitare

Konferenca do te zhvillohet diten e marte me dt 8 qershor 2010 ne oren 09:00 ne sallen e konferencave te U.F.O University, Bulevardi Zogu I, Tirane

diten e merkure, 9 qershor 2010, ora 09:30 ne sallen e konferencave prane Bibliotekes Universitare Shkencore, Shkoder

Programi perfshin referate nga stafi akademik i Universitetit U.F.O dhe Universitetit te Shkoders.