Mbi shërbimet që ofron  Biblioteka Shkencore
nga 01. 07. 2010  –  30. 09. 2010
1. Për periudhën 01.07.2010 – 30.09.2010 nuk do të ketë huazime librash ose materialesh të tjera për arsye inventarizimi.
2. Në muajit gusht biblioteka do të qendrojë e mbyllur.
3. Në muajin korrik dhe muajin shtator do të funksionojë në ndihmë të lexuesve vetëm salla e leximit në katin e parë.