Me datë 18 Prill 2018, ora 11.00, Biblioteka Austriake Shkodër, pjesë e Bibliotekës së Universitetit, organizon në sallën: Walter Höflechner të Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës prezantimin e librit „Marinus Barletius: De Obsodione Scodrensi. Über die Belagerung von Skutari“ (Mbi rrethimin e Shkodrës) botim profesional. Austria mbahet si një vend pionier në lëmin e hulumtimeve neolatine. Në vitin 2017 Mag. Stefan Zathammer nga Instituti i Studimeve Neolatine „Ludwig Boltzmann“ prezantoi përkthimin e parë në gjermanisht të punimit „De Obsodione Scodrensi“ të klerikut dhe historianit më të rëndësishëm shqiptar të Rilindjes, Marin Barleti. Vepra historiografike përshkruan pushtimin osman të qytetit të tij, Shkodrës, më 1478/79, ku ai ka qënë edhe vetë dëshmitar.

Ju ftojmë të merrni pjesë.

Buchpräsentation: „Barleti und der Humanismus in Albanien“ 17.-19. April 2018 Tirana und Shkodra Österreich hat sich zu einem Vorreiter im Bereich der neulateinischen Forschungen entwickelt und bei diesem Buch handelt es sich um eines der wichtigsten Werke des albanischen Humanismus. Mag. Stefan Zathammer vom Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische Studien hat die erste deutsche Übersetzung der Schrift „De Obsidione Scodrensi“ (über die Belagerung von Shkodra) des albanischen Humanisten Marinus Barletius veröffentlicht. Das Buch wird in Barleti‘s Stadt Shkodra und während des Projekts „Forum Humanities“ in Tirana präsentiert. Sprache: Deutsch Partner: Österreich-Bibliothek Shkodra; Universität Tirana e 18.4. ora 11:00 Biblioteka Shkoder 19.4. ora 12:00 Tiranë.