“ABETARET E GJUHËS SHQIPE NË FONDIN E LIBRIT TË RRALLË “
Ekspozimi dhe kundrimi i abetareve ditën e premte, më 22.04.2016, ora
09.00 – 13.00, në katin e dytë të bibliotekës, pranë Fondit të Librit të Rrallë.