Shoqata e hulmutimeve të Modernes/Postmodernes në Univeristetin Karl Franz në Graz (FoMoP) në bashkëpunim me Fakultetin e Gjuhëve të Huaja në Shkodër dhe Bibliotekën Austriake në Shqipëri
Organizuan në datat 23-24.04.2014, në ambjentet e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës, Salla „Vehbi Bala“, Konferencën me temë:
“Censurat dhe vazhdimësitë: Perspektivat e Modernes dhe Postmodernes në Evropën Qendrore e Juglindore” (Zäsuren und Kontinuitäten: Perspektiven auf Moderne und Postmoderne in Zentral- und Südosteuropa)

Në këtë konferencë morën pjesë 20 personalitete shkencore nga Austria, si dhe pedagogë nga Universiteti i Shkodrës dhe ai i Tiranës.
Organizatorë dhe realizues të konferencës ishin: Edlira Bushati, Hartmut Wurzer, Monika Stromberger, Petra Ernst, Sabine A. Haring, Katharina Scherke, Werner Suppanz, Michaela Wolf, Christoph Breser, Victoria Kumar, Andreas Leben, Jasenko Mudri, Josef Schiffer, Marion Starzacher, Britta Wedam, Sabine A. Haring

Programi